Lite allmän fakta om nötkreatur

cattleInom begreppet nötkreatur ingå kon eller kvigan, tjuren eller oxen samt kalven som är avkomman.

En ko har fött minst en kalv och det är därför hon har mjölk i sina juver. Kvigan däremot, har aldrig kalvat.

Tjuren och oxen är handjuren inom nötkreaturen. Skillnaden är att en oxe är kastrerad och äldre än två år och tjuren kan fortfarande få avkommor. En tjur som däremot är kastrerad samt är yngre än två år, kallas för stut. Människan tämjde den uråldriga uroxen för många tusentals år sedan och på den vägen har dagens nötkreatur sett ljuset.

Vanligaste raserna

De vanligaste nötkreaturen används till mjölkproduktion, köttproduktion eller draghjälp. Sammanlagt finns det ca 1000 raser runt om i världen. Svensk låglandsboskap och den röda respektive vita boskapen är vanligast i Sverige och används främst p g a mjölken. Det finns också den svenska fjällkon från Norrland, men tyvärr är den utrotningshotad och bönder som föder upp den, får en särskild ersättning från Jordbruksverket. Den saknar horn och eftersom den inte producerar lika mycket mjölk som vanliga kor, lämpar den sig extra bra till ostframställning.

Som köttraser finns det bl.a. den kontroversiella Belgisk Blå, Angus Aberdeen och Charolais som de vanligaste att nämna. Skotska Highland Cattle och amerikanska Texas Longhorn (känd för sina enorma horn) är några andra raser som många också säkert har hört talas om och sett på menyn när man t.ex. beställt en köttbit på en restaurang. I Sverige är Charolais den viktigaste köttrasen.

Visste du att…?

  • Kor kan gråta men utan tårar
  • De är även färgblinda
  • De har lika starkt luktsinne som en hund
  • En ko har ett synfält på nästan 360 grader
  • Kossor kan få tvillingar
  • Fjällkon och vissa andra raser saknar horn
  • Kon har inga tänder i överkäken
  • Belgisk blå måste i nästan varje fall, förlösas med kejsarsnitt p g a de enorma musklerna och dubbellåren. Avkomman är också särskilt känslig för stress och virussjukdomar.