Märkning av nötkreatur

Marking of cattlePrecis som med de flesta andra djur, behöver nötkreaturen också märkas och registreras. Detta är p.g.a. att många kor förs samman från olika ställen, och bildas det sjukdomar eller smitta, så gör märkningen det lättare att upptäcka varifrån problemet kommer.

Den vanligaste märkningen av kor och andra nötkreatur är de små brickorna i öronen.

  • Den gula brickan ska sitta i öronen på djur som är födda efter den 1 januari 1995. På brickan står också produktionsplatsnummer, individnummer, en kontrollsiffra samt SE som betyder att djuret kommer från Sverige.
  • Den blå brickan används på djur födda innan 1995. Nuförtiden finns de bara som ersättningsbrickor.
  • En ersättningsbricka finns att få om kon har förlorat den riktiga brickan.
  • Reservbrickan kan användas om det finns en ersättningsbricka eller originalbricka i det andra örat.

Dessa märkningsbrickor är ett måste och är mycket viktiga vid t.ex. export. Vid utförsel av djur, måste även ett nötkreaturpass utfärdas av Jordbruksverket.

Ska man istället föra in ett djur på svensk mark, måste man även kompletteringsmärka dem när de hamnar på den plats där det är tänkt att de ska tillbringa sin första eller resterande tid, s.k. produktionsplatsen. Då ska en veterinär vara tillgänglig för att utföra märkningen.

När eller om korna får någon slags infektion i öronen eller på något sätt inte kan bära brickorna, måste man ansöka om tillstånd och visa bilder på örat. Nötkreatur får vanligtvis bära en elektronisk bricka i ett av öronen, men om det på något sätt inte går att ha en bricka i det andra örat heller, är det som sagt Jordbruksverket som beslutar om vad som ska göras.

Uppdaterade rapporter

Man ska som nötkreaturägare alltid rapportera om det förekommer förändringar hos djuren eller i verksamheten. Detta gör man till CDB, Centrala Nötkreatursregistret. Det kan handla om att sälja djur, ta hand om ytterligare djur osv. Rapporten måste skickas in senaste den sjunde dagen efter att händelsen ägt rum.