Villkor för ekologisk uppfödning

Conditions for organic farmingFler och fler bönder börjar ställa om sin produktion till att bli ekologisk med motsvarande djurhållning. För att ställa om djuren och hela processen till ekologisk produktion krävs det att man väntar en viss tid innan man får börja sälja produkterna. För nötkreatur som ska bli kött, måste man vänta i minst 12 månader och för mjölkdjur, sex månader.

Fodret till djuren- en viktig aspekt

För att få kalla köttet ekologiskt måste djuren ha tillgång till ekologiskt foder godkänt av Jordbruksverket och EU. Kalvarna ska ha tillgång till ekologisk mjölk, helst modersmjölk, under minst tre månader. De ska också matas på ett sätt som ger dem möjlighet att använda sin sugreflex, vilket är viktigt för små kalvar. Minst 60% av fodret ska också vara grovfoder och helst komma från den egna gården. Om detta inte går måste det komma från närliggande ekologiska gårdar som du samarbetar med eller från mark som dina djur går och betar på. Vissa bönder arrenderar nämligen ut mark till närliggande gårdars nötkreatur.

När man ligger under omställning, i väntan på att bli en ekologisk bonde, ligger även fodret i en omställningsprocess. Under den tiden får man använda en viss del av det fodret beroende på om det kommer från det första årets skörd, eller det andra. Bara 20% av det första årets skörd får ges till djuren. Det är en ganska komplicerad process och det gäller därför att vara ute i god tid för att ändra foder, djurhållning m.m.

Föda upp ekologiska djur

För det första ska parningen helst ske på naturlig väg. Insemination godkänns dock och i andra fall måste man ha veterinärintyg. Djuren som man avlar på eller köper in ska komma från andra ekologiska gårdar och ha vuxit upp under samma premisser. Måste man köpa in djur som fötts upp konventionellt, gäller vissa regler. Det kan t.ex. gälla om man vill föda upp en ny ras eller om rasen man föder upp är hotad.